HÖRZU Android Logo
HÖRZU
TV-Programm
kostenlose App
Get it on Google Play
HÖRZU iOS Logo
HÖRZU
TV-Programm
kostenlose App
Get it on Google Play
HÖRZU Logo
Heute / 05:30 / TRT Türk
Kazan Dairesi
Städteporträt 30 Min.
Beschreibung

?stanbul'da ya?amak kimileri için son kat? hiç gelmeyen bir gökdeleni t?rmanmaya benzer. Ara ara durup nefes alabildi?iniz katlar vard?r var olmas?na ama, öyle uzun kalamazs?n?z. Ritminizi ayarlay?p yola devam etmeniz gerekti?ini söyleyen görevlilerle doludur sanki etraf: dürtükleyip dururlar s?rt?n?zdan. Hep yukar?y? i?aret eder oklar, gidilmesi gereken yer hep göklerdedir. Ba? döndürücüdür ?stanbul, göz karart?c?d?r. Ama kimileri bilirler ?????n kendilerinde oldu?unu. Gözleri yükseklerde de?ildir ve arad?klar? ritim yüreklerindedir. Kimileri bilir bazen ilerlemek için geriye gidilmelidir ve zaman? gelip de yükseldi?inde binalar, yer alt?na inilir.

Personen
Filmstab
  • Regie
  • Nesrin Ölmez